Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

Ul. Cicha 6

21-100 Lubartów

Tel. 81 463 90 01

Nadawca programu  Kanał S jest Spółdzielnia Mieszkaniowa – koncesja Nr 793/2020-TK.

 

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                           Zarząd

 1. Jacek Tomasiak – Prezes Zarządu
 2. Tomasz Grzeszczak – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Administracyjnych
 3. Karina Kiełczykowska – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

 

Rada Nadzorcza

 

 1. Lucyna Kostecka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Teresa Wolińska – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Elżbieta Sołyga – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Anna Siwek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 5. Marian Budzyła – Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji
 6. Andrzej Mikołajczak – Przewodniczący Komisji ds. GZM
 7. Halina Bronisz – Przewodnicząca Komisji ds. Organizacyjno-Samorządowych
 8. Eugeniusz Gajownik – Członek Rady Nadzorczej
 9. Wanda Pacuła – Członek Rady Nadzorczej
 10. Aneta Polska – Członek Rady Nadzorczej
 11. Magłorzata Usow – Członek Rady Nadzorczej
 12. Jacek Wasak – Członek Rady Nadzorczej
 13. Jadwiga Moryc – Członek Rady Nadzorczej
 14. Regina Wierzchoń – Członek Rady Nadzorczej
 15. Jadwiga Kaczor – Członek Rady Nadzorczej

 

Siedziba nadawcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

Ul. Cicha 6

21-100 Lubartów

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

Ul. Cicha 6

21-100 Lubartów

Telefony

Tel. 81 463 90 01 – sekretariat

Tel. 605 331 126 Angelika Karasek – Redaktor Naczelny

Adres poczty elektronicznej

sekretariat@smlubartow.pl

redakcja@kanals.pl

witryna

www.smlubartow.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie oświadcza, iż organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Infolinia: 22 597 30 00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie będąca nadawcą  Kanału S podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.