Informacje o Nadawcy

Nadawca programu pod nazwą Kanał S jest Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lubartowie

 

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Cicha 6

21-100 Lubartów

 

strona www

www.smlubartow.pl

www.kanals.pl

 

numer koncesji

793/2020-TK

 

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowe w Lubartowie
ul. Cicha 6
21-100 Lubartów

 

strona www

www.smlubartow.pl

www.kanals.pl


e-mail
sekretariat@smlubartow.pl
redakcja@kanals.pl


tel
81 463 90 01

605 331 126 - Redaktor naczelny Angelika Karasek

 

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 

Adres

Skwer K. Kardybała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

 

strona www

www.kriit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

 

tel.

22 597 30 00

fax. 22 597 31 80

 

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezes Zarządu

mgr Jacek Tomasiak

 

Zastepca Prezesa ds. Techniczno - Administracyjnych

mgr inż. Tomasz Grzeszczak

 

Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych

mgr Karina Kiełczykowska - główny księgowy

 

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przewodniczący Rady Nadzworczej

Lucyna Kostecka

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Teresa Wolińska

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Elżbieta Sołyga

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anna Siwek

 

Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji

Marian Budzyła

 

Przewodniczący Komisji ds. GZM

Andrzej Mikołajczak

 

Przewodnicząca Komisji ds. Organizacyjno-Samorządowych

Halina Bronicz

 

Pozostali członkowie

Eugeniusz Gajownuik

Wanda Pacuła

Aneta Polska

Małgorzata Usow

Jacek Wasak

Jadwiga Moryc

Regina Wierzchoń

Jadwiga Kaczor

 

Beneficjentami rzeczywistymi Spółdzielni Mieszkaniowej ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Jacek Mikołaj Tomasiak

Tomasz Krzysztof Grzeszczak

Karina Kiełczykowska

 

Wpis Spóldzielni Mieszkaniowej w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj/spolki

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie będąc nadawcą Kanału S podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.