XXVII Sesja Rady Miasta Lubartów cz 1 edycja 110 02.11.12

02/11/2012

Komentarze

analiza syntezy, 15/03/2018

protokół i następujące stanowiska: - Po pierwsze: Ze względów proceduralnych zespół nie kwestionuje konieczności przyjęcia uchwały przez RM Lubartów w sprawie zmian w statucie ZKGZL w treści zgodnej z przedstawionym projektem - CZYIM PROJEKTEM? BURMISTRZA, CZY OPOZYCJI?- JEŻELI ZGADZAJĄ SIĘ Z TREŚCIĄ, PRZEDSTAWIONEGO PROJEKTU, TO W CZYM RZECZ? - pod warunkiem przedstawienia przez Zarząd projektu uchwały, zmieniającej statut z opinią pozytywną oraz wnioskiem o dokonanie zmian w statucie Walnemu Zgromadzeniu. Po drugie: Projekt uchwały wraz z pozytywną opinią zostanie zatwierdzony przez Zarząd Związku nie później niż do 8 listopada 2012 roku, zgodnie ze stanowiskiem, przedstawionym na spotkaniach. I po trzecie: Zespół zaproponował odbycie kolejnego spotkania w poszerzonym składzie o radców prawnych ZKGZL (cięcie)

Dodaj komentarz

Przed opublikowaniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.