Raport: XXIX Sesja Rady Miasta Lubartów cz. 1 Edycja 114 - 30.11.2012

30/11/2012

Komentarze

żal.pl, 15/03/2018

KOMPROMITACJA!!!!!!!!! Panie Ściseł to nie ambona, a pan nie ksiądz dobrodziej!!!! Miej pan litość nad nami. Demagogia w czystej postaci

Wyborca, 15/03/2018

Panie Zwoliński - wracaj Pan, bo miasto się sypie.

ew, 15/03/2018

Panie Polichańczuk, wie pan co oznacza termin gettoizacja? Chyba nie, wobec tego polecam lekturę: \"Kontenery nie są rozwiązaniem problemu, wręcz przeciwnie pogłębiają go. Kwestia ta zostaje skumulowana na jednym obszarze, prowadząc niejednokrotnie do gettoizacji. Tworzenie jednego dużego socjalnego osiedla przynosi więcej szkód niż pożytku. Zamiast wielowymiarowych działań profilaktycznych związanych z pracą społeczną oraz resocjalizacją, gminy de facto uchylają się od działań zmierzających do reintegracji społecznej. Jednocześnie przeniesienie do kontenerów jest swoistego rodzaju sygnałem dla wykluczonych grup, że nie ma możliwości (chęci?) rozwiązania ich problemów, i bez względu na możliwości inkluzji faktycznie grupy te pozbawia się szans powrotu do społeczeństwa. Osoby te faktycznie pozostawione są same sobie, a niezbędna w takich przypadkach współpraca z MOPR, ROPS, PCPR i innymi instytucjami pomocowymi bardzo często staje się iluzoryczna. Oparta jest niejednokrotnie na bezpośredniej pasywnej pomocy, zamiast na działaniach niwelujących wyuczoną bezradność. Środowiska te powinny podlegać reintegracji społecznej a następnie zasilać grupę osób aktywnych zawodowo, jednak zostają uzależnione od pomocy i na stałe stają się beneficjentami ośrodków pomocy społecznej. Praca z osobami zagrożonymi eksmisją z mieszkań powinna wiązać się z uruchomieniem pomocy specjalistów ? psychologów, terapeutów, doradców zawodowych, którzy pomagaliby w nauce samodzielności, aktywizacji, czy też resocjalizacji. Tworzenie skupisk osób z problemami społecznymi zamiast być remedium na problemy, powoduje, że kwestia ta powróci ze zwielokrotnioną siłą, jednak wówczas zamiast walczyć z niezapłaconymi czynszami pojawią się dodatkowe problemy ? pogłębiona bezradność, problemy dyssocjalne, uzależnienie od alkoholu, czy też narkotyków. Zamiast kumulowania negatywnych zjawisk konieczny jest rozwój instytucji asystenta rodziny, który rozpoznając problemy rodzin byłby w stanie pomóc w codziennych sprawach i przywracać wiarę we własne możliwości. Równie ważną kwestią jest lokalizacja kontenerów. Najczęściej stawia się je na obrzeżach miasta, co dodatkowo pogłębia marginalizację lokatorów. Osoby, te ze względu na utrudnione warunki dojazdu do centrum, większą odległość a tym samym zwiększone koszty korzystania z komunikacji miejskiej mają gorsze możliwości znalezienia pracy, często są zmuszone do rezygnacji z niej. Wobec tego oprócz dotychczasowego zadłużenia pojawia się problem bezrobocia. Dodatkowo poważnym problemem jest stygmatyzacja społeczna. Dzieci zamieszkujące w kontenerach są traktowane w szkole jako gorsze, dorośli z kolei na starcie uważani są za rodziny patologiczne, a tym samy ich szanse na znalezienie pracy i wyrwanie się z kręgu ?potępionych? faktycznie spadają do zera.\" http://liberte.pl/kontenery-socjalne-sprawiedliwosc-czy-gettoizacja/

Miś, 15/03/2018

To jest Miś na miarę naszych potrzeb i możliwości :))))))

Bez Sens, 15/03/2018

Co za bzdury?! Zwoliński ma rację - spory dom jednorodzinny, to mieszkania dla 2-3 rodzin. Na dłużej, niż kontener. A na jakiej to działce ustawią? Kolejnej nowo zakupionej? A jeszcze większe głupoty, że plan to prognoza :)))))) Panowie prognozują z fusów po herbacie, a planują wyjazd w góry zaopatrzywszy się uprzednio w deski surfingowe. Gratulacje!

sens bez, 15/03/2018

Tragedia robią byle jak.Zwoliński ma rację .Najlepiej od razu kartony zakupić i państwo prorodzinne z głowy.

Dodaj komentarz

Przed opublikowaniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.