Nowy sprzęt dla SPZOZ w Lubartowie - Telewizja Kanał S w Lubartowie

06/02/2021

W zeszłym roku starosta Ewa Zybała, złożyła obietnicę, że Starostwo Lubartowskie przekaże na rzecz wsparcia SPZOZ w Lubartowie kwotę 410 759,71 zł. Pomimo panującej epidemii Covid – 19, w dniu 29 stycznia 2021 r. do powiatowej placówki leczniczej została dostarczona ostatnia partia sprzętu zakupiona przez urząd z ww. puli środków.

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed opublikowaniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.