Kontrola NIK w lubartowskim PEC-u

11/11/2022

Zarzut nienależytego wzbogacenia, to zarzut, który powinien zmrozić każdego kto go usłyszy. Okazuje się, że w rękach ratusza jest dokument, o którym nikt nic nie mówi, który nie był przekazany przez burmistrza w jego sprawozdaniach, o którym nie napisała żadna gazeta. Jednak co bardziej bulwersujące ów dokument, nie został także ujawniony na stornie urzędu miasta. O czym mowa? Oto cytat z owego skrywanego dokumentu, dokumentu do którego dotarła nasza stacja: „Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację zadań w zakresie wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenia były naliczane i wypłacane z naruszeniem przepisów.” „NIK zauważa, że przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu nie stanowią jedynej podstawy dochodzenia roszczeń przez Spółkę. Przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że członek zarządu, rady nadzorczej odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Wyżej wymienieni powinni także przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Ponadto według ustawy o samorządzie gminnym, obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.” To chyba najdłuższy cytat jaki do tej pory prezentowaliśmy zapowiadając nasz materiał. Okazuje się, że NIK w 2021 roku przeprowadziła kontrolę w jednaj ze spółek, w której najwyższym organem jest jeszcze urzędujący burmistrz Paśnik. Co ciekawe w owej spółce opłaca się także chorować, bo na tzw. chorobowym wysokość wynagrodzenia wynosi 100% i prezes owej spółki nie musi być w ciąży, a wystarczy, że dostarczy najzwyklejsze zwolnienie lekarskie. Grzechów jest o wiele więcej, a mimo to do dzisiaj zarówno prezes, jak i rada nadzorcza owej spółki wciąż pełnią swoje funkcje. Gdzie takie cuda? O tym w naszym materiale.

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed opublikowaniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.