Kawałek drogi za blisko 200tys. zł

20/10/2023

Podczas ostatniej sesji radni zdjęli z obrad środki, jakie burmistrz zmierzał wydać na drogę prowadzącą do jednego domu. Wydawało się, że temat poprawienia nawierzchni tzw. bocznej ulicy Żeromskiego umarł wraz ze zdjęciem środków. Nic bardziej błędnego. Na najbliższą sesję Paśnik przedłożył projekt zmian w budżecie i ponownie będzie chciał, żeby na drogę, której długość zgodnie z danymi z Geoportalu wynosi niecałe 130m wydać prawie 200 tys. zł. Radni sprzeciwiają się tej decyzji i na najbliższej sesji wskażą, że tak olbrzymią kwotę można wydać na naprawdę ważne inwestycje i potrzeby.

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed opublikowaniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.