Informacje, edycja 249 - 03.07.2015

03/07/2015

Komentarze

przew delguje, 15/03/2018

http://prawo.rp.pl/artykul/616336.html

szkodaczasu?, 15/03/2018

Artykuł 25 ustawy o samorządzie gminnym rady do ustalenia zasad zwrotu radnemu kosztów podróży służbowych. Może się jednak zdarzyć, że radnemu zwrotu wydatków odmówi, mimo że w podróż udał się na polecenie przewodniczącego. Tak będzie w sytuacji, gdy radny pojechał własnym samochodem, nie uzgodniwszy tego z przewodniczącym rady ? przestrzega Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. ? Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy wyraźnie bowiem oddziela świadczenia obligatoryjne (dieta, ryczałt za przejazdy środkami publicznymi, zwroty za bilety) od fakultatywnych (odpłatność za przejazd własnym pojazdem). Przewodniczący ma tu uprawnienie decyzyjne. Z § 5 ust. 3 rozporządzenia wynika ponadto, że decyzję w tych sprawach powinien podejmować dla każdego przypadku z osobna.

Dodaj komentarz

Przed opublikowaniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.